Arbe­tar du med eller kom­mer du att arbeta med med­i­cin­tekniska pro­duk­ter, kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper angående regelver­ket för detta?

Med­i­cin­tekniska pro­duk­ter – forskn­ing, regelverk och ans­var
  • Vilka regelverk gäller i olika situationer av forskning och användande?
  • Vem har ansvaret?
  • Forskn­ing och kliniska prövningar med­i­cin­teknik – hur gör man ?
Tid och plats 2019
  • Onsdag 3 april 2019 – grundläggande kurs medicinsk teknik
    Kl. 13.00 – 16.00 vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Kur­savgift: 2 250 kr exkl. moms. Utbild­nings­ma­te­r­ial, kursin­tyg samt kaffe ingår

Avbokningsvillkor: Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid utebliven avbokning debiteras hela kursavgiften.

Anmäl dig här >>