GCP – Good Clinical Practice

KTA erbjuder utbildningar inom området kliniska prövningar och GCP, Good Clinical Practice. GCP är internationella etiska och vetenskapliga kvalitetsstandarder för klinisk prövning som definierar hur man förbereder, startar, genomför och avslutar en studie samt ansvarsfördelningen inom studien. Dagens regelverk ställer krav på att både prövare och andra medarbetare inom studien skall ha adekvata kunskaper inom GCP.

Anmäl dig till våra utbildningar och kurser inom kliniska prövningar och GCP

  
  
Basic GCP course in English

KTA erbjuder även
  • Skräddarsydda utbildningar såsom utbildningar om det medicintekniska regelverket och de specifika krav som gäller för studier inom detta område
  • Utbildningar kan även hållas t.ex. på en klinik vid ett specifikt tillfälle och/eller på engelska

Anmäl dig till aktuella kurser och utbildningar >>