Kliniska studier och GCP – Good Clinical Practice

KTA erbjuder utbildningar inom området kliniska prövningar och GCP, Good Clinical Practice. GCP är internationella etiska och vetenskapliga kvalitetsstandarder för klinisk prövning som definierar hur man förbereder, startar, genomför och avslutar en studie samt ansvarsfördelningen inom studien. Dagens regelverk ställer krav på att både prövare och andra medarbetare inom studien skall ha adekvata kunskaper inom GCP.

De flesta av våra GCP utbildningar är TransCelerate godkända. Mer information om TransCelerate >>

Under 2018 utbildade KTA 570 personer i GCP och kliniska studier fördelat på 36 utbildningstillfällen.

Anmäl dig till våra utbildningar och kurser inom kliniska prövningar och GCP


  
  

KTA erbjuder även
  • Skräddarsydda utbildningar såsom utbildningar om det medicintekniska regelverket och de specifika krav som gäller för studier inom detta område.
  • Utbildningar kan även hållas t.ex. på en klinik vid ett specifikt tillfälle och/eller på engelska.

 

Information om personuppgiftsbehandling

De personuppgifter som du registrerar vid anmälan till våra utbildningar kommer att behandlas för att administrera ditt deltagande. Uppgifterna kommer efter utbildningen att sparas i fem år som underlag för utfärdande av kopior av kursintyg. Kontakta oss via kta.karolinska@sll.se om du önskar få dina uppgifter raderade.