Vill du bli försöksperson?

Vi söker försökspersoner till olika kliniska forskningsstudier. Om du vill bli försöksperson och delta i en klinisk forskningsstudie kan du anmäla ditt intresse genom att registrera dig här.

När du har registrerat dig som försöksperson får du tillgång till dina personuppgifter och kan ta del av information om våra studier. Detta gör du genom att logga in på min sida.

Som försöksperson får du möjlighet att lära dig något om din egen hälsa då du får genomgå en grundlig hälsoundersökning innan studien startar. Du får ekonomisk ersättning för ditt deltagande och i vissa fall även ersättning för eventuella resekostnader mot uppvisande av kvitto.
Att delta i en forskningsstudie kan innebära ett visst obehag i form av blodprovstagningar och ibland tidsödande kontroller/behandlingar. Biverkningar kan förekomma, men försökspersonens säkerhet och väbefinnande har alltid högsta prioritet. Under studiens gång har du tillgång till kompetent medicinsk expertis av läkare och sjuksköterskor som noga övervakar din hälsa.

Du som är försöksperson fyller en mycket viktig roll i den kliniska forskningen. Genom att delta i en klinisk forskningsstudie kan du bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar.

Liten röd pil till höger för läs mer Att tänka på innan du bestämmer dig för att delta

Har du frågor är du varmt välkommen att maila till oss på:forsokspersonkta@karolinska.se Du kan även ringa oss på telefonnummer: 08-585 858 80. Telefontid vardagar 09.00 – 15:00.