Under den kliniska prövningen kommer vi att be dig att använda en stomiprodukt som redan finns på marknaden och en nyligen utvecklad stomiprodukt för personer med en ileostomi eller en kolostomi med flytande avföring. Du ombeds att delta i den kliniska prövningen i 5–12 veckor, inklusive sex besök som varar cirka två timmar var på studieenheten KTA Prim på Sabbatsbergs sjukhus.

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avslutas utan att du behöver ange något skäl och utan några följder för dig.

Kontakta oss via mail eller telefon för mer information och intresseanmälan:

Mailktaprim.karolinska@sll.se
Telefon: 08 – 517 782 18

Ange namn, telefonnummer och att du är intresserad av ”stomi-studie”.