Under­sökningar

Besök 1

  • Med­i­cinsk historia
  • Blod­prov — koles­terol, blod­socker och njurfunktion
  • Längd, vikt, midje– och höftmått
  • Test av lungfunktion
  • Blod– och ankeltryck
  • Ultraljud­sun­der­sökn­ing: halspulsådror
  • EKG
  • Enkäter

Läs mer..

Besök 2

  • Rönt­ge­nun­der­sökn­ing (CT) – hjärt, kärl och lungor

Läs mer..