Få mer information om en studie av ett prövningsvaccin för personer som riskerar att få Clostridium difficile infektion. Personer som tar antibiotika eller behandlas på sjukhus eller en sjukvårdsinrättning löper ökad risk att bli sjuka på grund av Clostridium difficile infektion, en sjukdom som orsakas av bakterier. Clostridium difficile kan orsaka täta diarréer, buksmärta och inflammation i tjocktarmen, vilket i allvarliga fall kan vara livshotande.

  • Har du besökt en akutmottagning minst 2 gånger eller varit inlagd på sjukhus minst 2 nätter de senaste 12 månaderna? eller
  • Har du en inplanerad operation som kräver att du stannar 2 eller fler nätter på sjukhus? eller
  • Har du besökt en läkare mer än 10 gånger under det senaste året? eller
  • Bor du på ett vårdhem, äldre- eller rehabiliteringsboende? Eller
  • Har du fått antibiotika via munnen eller som injektion under de senaste 12 veckorna?

Om du är minst 60 år och har svarat JA på någon av frågorna ovan kan du vara lämpad att delta i en studie som utförs för att utvärdera effektiviteten av ett prövningsvaccin för att minska riskerna för att drabbas av Clostridium difficile.

För mer information och intresseanmälan är du välkommen att kontakta oss via:

Mail: ktaprim.karolinska@sll.se
Telefon: 08 – 517 782 18

 

KTA Prim ligger på Sabbatsbergs sjukhus, Dalagatan 9, entréplan 113 24 Stockholm.
Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. De uppgifter du lämnar till oss behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR.