Vi söker dig som önskar att bli vaccinerad mot Gula febern och TBE (fästingburen encefalit) och därmed bidra till att driva forskningen framåt, vilket kan leda till nya effektiva medicinska behandlingar.

För att delta i studien måste du vara en frisk man eller kvinna mellan 18-55 år. Du får inte tidigare ha varit vaccinerad mot Gula febern eller TBE. Denna studie innebär att du vid 10 tillfällen kommer på
besök till oss för att bli vaccinerad eller lämna blodprov. Vaccinationen är kostnadsfri och du får en viss ersättning för din medverkan i studien.

Kontakta oss via mail eller telefon för mer information och intresseanmälan:

Mail: forsokspersonkta.karolinska@sll.se
Telefon: 08-585 85880, telefontid: 9-15 måndag-fredag

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Karolinska Trial Alliance är en landstingsägd enhet som bedriver kliniska prövningar.