Få mer information om en studie av ett prövningsvaccin för
personer som kan riskera att få Clostridium difficile infektion.
Personer som tar antibiotika eller behandlas på sjukhus eller
en sjukvårdsinrättning löper ökad risk att bli sjuka på grund av
Clostridium difficile infektion, en sjukdom som orsakas av bakterier.
Clostridium difficile kan orsaka täta diarréer, buksmärta
och inflammation i tjocktarmen, vilket i allvarliga fall kan vara
livshotande.

 • Har du besökt en akutmottagning minst 2
  gånger eller varit inlagd på sjukhus minst 2
  nätter de senaste 12 månaderna? eller
 • Har du en inplanerad operation som kräver att du stannar
  2 eller fler nätter på sjukhus? eller
 • Har du besökt en läkare mer än 10 gånger under det
  senaste året? eller
 • Bor du på ett vårdhem, äldre- eller rehabiliteringsboende?
  eller
 • Har du fått antibiotika via munnen eller som injektion
  under de senaste 12 veckorna?
  Om du är minst 60 år och har svarat JA på någon av frågorna
  ovan, kan du vara lämpad att delta i en studie som utförs för att
  utvärdera effektiviteten av ett prövningsvaccin för att minska
  riskerna för att drabbas av Clostridium difficile.

För att få veta mer kan du kontakta Forskningssjuksköterskorna
på KTA Prim ktaprim.karolinska@sll.se eller 08–517 78 218

Sabbatsbergs sjukhus
Dalagatan 9, entréplan
113 24 Stockholm

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket.