KTA pilot-testar en ny tjänst för feasibilitysökning/antalsberäkning via kvalitetsregister. Sökningen genererar en rapport med aggregerade data i form av antal patienter baserat på kvalitetsregisterdata. Datat kan variera i kvalitet beroende på registrets täckningsgrad, registrets befintliga variabler, samt studiens inklusion- och exklusionskriterier.

I denna pilot kan sökning göras på följande diagnoser nationellt.

Ersättning motsvarande arbetsinsatsen faktureras frågeställare efter leverans av rapport.

För att skicka en förfrågan om en sökning ber vi dig maila feasibility.kta.karolinska@sll.se och inkludera nedan information:

  • Diagnos
  • Inklusion- och exklusionskriterier
  • Kontaktperson
  • Faktureringsadress