Karolinska Trial Alliance (KTA) är en klinisk forskningsverksamhet som verkar för att underlätta genomförandet av kliniska studier i Stockholm-Gotland. KTA tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och har som regional nod i uppdrag att tillhandahålla tjänster och rådgivning för att underlätta genomförandet av kliniska studier.

KTA är involverade i projekt och studier initierade från industri, akademi och hälso- och sjukvård. KTA består av tre olika enheter: KTA Fas I och KTA Prim som genomför studier i Fas I-​IV och KTA Support som erbjuder administrativt och regulatoriskt stöd.

På KTA arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, bio medicinare, civilingenjörer, apotekare och personer med projektledar-, IT-, ekonomi- eller administrativ bakgrund. Vi lägger stor vikt vid att hitta kompletterande personligheter och kompetenser för att uppnå bästa möjliga gemensamma resultat. Det är en fördel om du har tidigare erfarenhet av arbete med kliniska studier från industrin eller hälso- och sjukvård/akademi, men framförallt är det viljan och energin som gör att vi brinner för att bidra till framgångsrik forskning i Stockholm-Gotland och nationellt.

Via denna länk kan du söka efter våra lediga tjänster.

Om vi inte har några lediga eller passande tjänster just nu, skicka gärna en intresseanmälan till ktaadmin.karolinska@sll.se